DermMaster;

Hasta kayıt ve izlem programları yazılım yolculuğuna, 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Alpsoy önderliğinde, Psöriasis hastalarının verilerini en iyi şekilde kayıt eden ve uygun parametrelerle izlemini kolaylaştıran bir yazılım programı geliştirmek temel hedefi ile başlamıştır.

Ön teslerden sonra ilk kez 2012 yılında kullanımına başlanan yazılım programı Akdeniz Üniversitesi Dermatoloji Bölümü Psoriasis Polikliniği’nde hastalara hizmet vermeye devam etmektedir. Program kullanıldıkça klinik ihtiyaçlara göre eklemeler yapılarak geliştirilmiştir. Dermmaster Psöriasis Hasta İzlem Programı 20 ayrı üniversite veya eğitim hastanesinin dermatoloji kliniklerine kurulmuştur.

Hastalığa özgü program yazım çalışmalarımız 2018 yılında Behçet hastalığı ile devam etmiştir. Behçet Hastalığına yönelik yazdığımız “Behçet hastalığı kayıt ve izlem programı” Türk Dermatoloji Derneği tarafından 2019 yılı içinde derneğe üye olan tüm hekimlerin kullanımına sunulmuştur.

Dermmaster hasta takip programları, hastaların kayıt, izlem ve tedavi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca Hastalıklara özgü yazılan bu programların Ulusal verilerin oluşmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Poliklinik de yeni işe başlayan bir Doktor, Dermmaster sayesinde tedaviye gelen hasta hakkında çok kısa bir sürede bilgi sahibi olur, tedavi sürecinde ki değişimleri anında görür ve laboratuvar sonuçlarını karşılaştırıp, kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur. Böylelikle hastanın tedavi süreci aksamadan devam eder. Diler ise gelişmiş raporlama sekmesi sayesinde, istediği raporu alıp, spss programına aktarabilir ve bilimsel çalışmalarında kullanır.

Dermmaster ekibi, Hastalıklara özgün hastaların kayıt, tedavi ve izlemine yönelik yeni programlar yazmak için yolculuğuna heyecanla devam etmektedir.

Saygılarımızla

Bizi Takip Etmeye Devam Ediniz

  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Referanslar
  • Haberler
İletişim